NA PALUCHU
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy - oficjalna witryna
Szukasz zguby? Koniecznie sprawdź nasze bazy danych

CO POWINIENEŚ USTALIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ ZWIERZĘ?

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ BEZDOMNE ZWIERZE NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ?

Jeśli znalazłeś zwierze ranne lub z objawami chorobowymi - masz 3 możliwości rozwiązania problemu - zgłoś natychmiast interwencję do : Straży Miejskiej/EKO PATROLU tel. 986 gdzie o każdej porze realizowana jest pomoc - przy wymiennej współpracy Schroniska "Na Paluchu" i całodobowych lecznic wet./ które podpisały umowę z miastem/

To patrol decyduje, czy schronisko czy najbliższa lecznica udzieli pomocy medycznej zwierzęciu. / Wybór wykonawcy zadania uzależniony jest od - pory i miejsca zdarzenia oraz stanu zdrowia zwierzęcia względem lokalizacji punktu medycznego, przedziału czasowego dyżurów lekarskich i możliwości transportowych/
O ile lecznica będzie udzielała zwierzęciu pierwszej pomocy - tamtejszy lekarz zobowiązany jest natychmiast skontaktować się ze schroniskiem aby ustalić tok postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami
Interwencje do zwierząt rannych powinny być realizowane w trybie natychmiastowym !!!

w razie nieprzewidzianych trudności z dodzwonieniem się czy realizacją zgłoszenia powinieneś:

Jeśli znalazłeś zwierze w dobrej kondycji /masz 3 możliwości rozwiązania problemu/ zatem możesz :

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NA TERENIE M. ST. W-WY,  UDZIELIĆ SAMODZIELNIE POMOCY BEZPAŃSKIEMU - RANNEMU ZWIERZĘCIU / JEŚlI DYSPONUJESZ WŁASNYM TRANSPORTEM/ ?

W każdym przypadku jesli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty wszelkiej pomocy ponosi miasto , pod warunkiem, że interwencja realizowana jest zgodnie z wytycznym przez właściwe organy w strukturze miasta.

O ile  w zastanych okolicznościach - szybsza będzie, Twoja natychmiastowa reakcja  - to sam możesz, dowieźć  poszkodowanego   do NAJBLIŻSZEJ CAŁODOBOWEJ LECZNICY Pamiętaj , że miasto ma zawarte  umowy  tylko z takimi lecznicami, i jeśli zadziałasz zgodnie z wytycznymi - to: zwierzęciu będzie udzielona  pomoc medyczna , a następnie we właściwym czasie po ustabilizowaniu jego stanu zdrowia, zostanie ono przekazane do Schroniska " Na Paluchu" - zaś Ty, nie będziesz obciążony, żadnym  kosztami za pomoc medyczną  lecznicy!!!
Możesz także dostarczyć zwierzę bezpośrednio do Schroniska "Na Paluchu", ale tylko w godzinach 9 -18, bowiem  lekarze pracują tutaj w tym przedziale czasowym.
Jeśli zwierzę jest w bardzo złym stanie, możesz dowieźć je wówczas do jakiejkolwiek lecznicy w najbliższym zasięgu - natomiast  tamtejszy lekarz  powinien od razu skontaktować się telefonicznie ze Schroniskiem "Na Paluchu" - przekazując nam stosowne informacje na temat zdarzenia, stanu zdrowia pacjenta i przewidywanych kosztów pomocy medycznej - /które na podstawie odpowiednio wystawionej faktury ma pokryć nasza placówka/

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ ZWIERZĘ NA OBCYM TERENIE NALEŻĄCYM DO INNEJ GMINY NIŻ TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA?

Powinieneś zadzwonić do właściwego terytorialnie  Urzędu Gminy , żeby wskazano Ci, kto powinien zaopiekować się zwierzęciem, zaś w nocy lub w dni świąteczne powinieneś zadzwonić do Sraży Miejskiej /jeśli takowa funkcjonuje / lub na  Policję.
Nie ma możliwości żeby odmówiono pomocy, bowiem każda gmina ustawowo zobowiązana jest do rozwiązywania problemów bezdomnosci we własnym zakresie, bowiem otrzymuje na ten cel fundusze. Tak więc za pośrednictwem Policji czy innego organu - zwierzęciu powinna być udzielona pomoc medyczna i powinno być dostarczone do właściwej lecznicy lub schroniska -
z którym gmina ma podpisaną umowę. Nie pozwól by Twoje zgłoszenie zignorowano, dopilnuj by zwierzęciu udzielono pomocy !!!
Pamiętaj, że przewożąc zwierzę na teren innej gminy, niż miejsce znalezienia go - utrudniasz prawowitemu właścicielowi poszukiwania zguby, a ponadto ze względu na rejonizację - narażasz zwierzę na nieprzyjęcie go do innej terytorialnie placówki, a siebie  na dodatkowe kłopoty.Schroniska nie mogą przyjmować zwierząt z innych terenów, bowiem powodowłoby to sztuczną migrację, a zatem nieprzewidywalne zagęszczenie owych placówek i obciążenie ich dodatkowymi kosztami - co wiąże się z pogorszeniem bytu ich miejscowych pensjonariuszy.

JAK ZABEZPIECZYĆ  ZWIERZE PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIĘ Z MIEJSCA ZNALEZIENIA - ZANIM POJAWI SIĘ Z POMOCĄ WŁAŚCIWA SŁUŻBA MIEJSKA ?

Jeśli zwierzę nie ujawnia oznak przytomności, nie dotykaj go lecz czekaj na służby interwencyjne. Natomiast o ile uznasz, że zwierzę jest w dobrej kondycji lub ma tylko drobne obrażenia i może zbiec z miejsca pobytu, postaraj się, zachowując subtelny dystans, wzbudzać stopniowo jego zaufanie  Pamiętaj, że czasami nawet poważnie  ranne zwierze, w sytuacji zagrożenia , mobilizuje wszystkie siły ..... i kiedy wydaje się, że pomoc jest realna - po prostu stara się uciec ...... Tak więc, bez gwałtownych ruchów, powoli, spróbuj, stosując  - w zależności od jego stanu  - metodę subtelnego obłaskawiania - najpierw na odległość poprzez czułe słowa. a potem ostrożnym dotykiem. Unikaj miejsc w pobliżu jego ewentualnych obrażeń oraz w pobliżu pyszczka, bo obolałe i zszokowane zwierzę może ugryźć Jeśli  masz ze sobą jakieś przysmaki spróbuj kusić go przyjemnym zapachem ....np. wędliną, mięsem czy ciastkiem - żeby sprawdzić czy w ogóle zareaguje  i czy ewentualnie zdecyduje się  do Ciebie podejść.../ o ile może się poruszać/.Ponadto może być głodny, a przez pokarm możesz łatwiej pozyskać jego zaufanie.....Próbuj się z nim zaprzyjaźnić , o ile jest to możliwe....., a  jeśli masz jakieś akcesoria, które umożliwią przywiązanie  go do....ogrodzenia, drzewa czy innego stałego punktu, postaraj się, w miarę możliwości to zrobić!!!! Następnie asystuj mu do czasu przyjazdu służb  interwencyjnych, żeby nie zdołał się przemieścić

CO POWINIENEŚ BRAĆ POD UWAGĘ JEŚLI CHCESZ ZAOPIEKOWAĆ SIĘ - TYMCZSOWO LUB DOCELOWO, ZNALEZIONYM PRZEZ CIEBIE RANNYM ZWIERZĘCIEM ?
Jeśli,  na  etapie  znalezienia rannego zwierzęcia, postanowisz po zapewnieniu mu pierwszej pomocy medycznej, przygarnąć go od razu  do siebie - to niestety sam musisz pokryć koszty  leczenia ... i dalej opiekować się nim na swój rachunek.....Jeśli zaś ma ono trafić do schroniska, to będąc już na miejscu podlega ono określonym  procedurom.Przede wszystkim przechodzi 15-dniowy okres  tzw. kwarantanny, w ramach którego będzie obserwowane i leczone /o ile stan jego zdrowia tego wymaga/. W tym czasie nie może być wydane do adopcji, bowiem jest to okres stwarzający szanse prawowitemu właścicielowi na podjęcie poszukiwań i ewentualne odnalezienie zguby. Jeśli będziesz zainteresowany jego dalszym losem zadzwoń do nas następnego dnia , żeby dowiedzieć się jaki nadano mu numer ewidencyjny, aby móc monitorować jego sytuację.   O ile nie zgłosi się po niego dotychczasowy właściciel, dopiero po  określonym terminie realizacji schroniskowych procedur i zabiegów medycznych, możesz podjąć próby zaadoptowania go.


CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ ZATRZYMAĆ ZWIERZĘ  WE WŁASNYM DOMU I CZYNIĆ POSZUKIWANIA WŁAŚCICIELA LUB PRZYSZŁEGO OPIEKUNA ?

OPRACOWANIE - SCHRONISKO "NA PALUCHU"

Powrót

LABI
W typie labradora, duży żywiołowy ale zrównoważony pies. Lubi spacery, lubi zabawę, lubi kontakt z ludźmi wobec których jest łagodny, toleruj